Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Ambitie 2019

Aantal nieuwe gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV)

2016

11,3

5,2

6,6

2,51

Score Sociaal-cultureel Woonomgeving

2017

54

54

51

54

  1. 1 We verwachten dat er in 2019 ongeveer 100 woningen opgeleverd worden.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl