Kadernota 2020-2023

menu

Hoogte stille reserves

Om een inschatting te maken van de stille reserve bij de gebouwen vergeleken we voor de diverse accommodaties de boekwaarde met de WOZ-waarde.

Naast de boekwaarde en de WOZ-waarde nemen we ook een eigen inschatting op. Deze inschatting doen we op basis van de volgende uitgangspunten:

  • de marktwaarde van basisscholen is ongeveer 55% van de WOZ-waarde;
  • als wijk/jongeren- en culturele accommodaties worden overgedragen gebeurt dit om niet;
  • voor multifunctionele accommodaties en voor accommodaties die we zelf gebruiken geldt dat we deze nog 20 jaar blijven gebruiken.

Boekwaarde

WOZ -

Eigen

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

waarde

inschatting

Sportaccommodaties

8.987

6.664

0

Multi functionele accommodaties

44.273

38.591

38.591

Basisscholen

42

4.377

2.407

Ontmoetingscentra

877

350

350

Jongeren accommodaties

101

1.155

0

Culturele accommodaties

1.138

399

182

Eigen gebruik

13.022

18.281

18.281

Totaal

68.440

69.817

59.811

Conclusie
Uit dit overzicht blijkt dat de stille reserves (theoretisch) ongeveer € 1,4 miljoen waard zijn. We gaan dan uit van het verschil tussen de boekwaarde en WOZ-waarde. Deze vergelijking achten we niet reëel. Op basis van eigen inschattingen concluderen we dat er geen sprake is van een stille reserve.