Kadernota 2020-2023

menu

Kosten

Personeelskosten
De CAO had een looptijd tot 1 januari 2019. Voor de volgende jaren baseren we ons op de door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerde cijfers van de ‘prijs overheidconsumptie, beloning werknemers’. Op basis van deze aannames ziet de indexering van de totale personeelslasten er als volgt uit:

2019

2020

2021

2022

2023

CAO ontwikkelingen

3,60%

3,20%

2,70%

3,20%

3,20%

Kosten derden
Voor de kosten derden zoals inhuur personeel, energie, duurzame zaken en overige goederen en diensten gelden de volgende indexeringspercentages:

2019

2020

2021

2022

2023

Inhuur personeel

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Duurzame zaken

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Overige goederen en diensten

1,60%

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

Deze percentages baseren we op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’.