Kadernota 2020-2023

menu

Loonkosten

De looptijd van de huidige CAO is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De CAO onderhandelingen worden op dit moment gevoerd. Vanaf 2019 maken we een inschatting van de CAO stijging. Voor deze inschatting gebruiken we de indexcijfers van het Centraal Plan Bureau. Deze cijfers gebruikt de Rijksoverheid ook bij het opstellen van de circulaires van het gemeentefonds.