Kadernota 2020-2023

menu

Gebouwenbeheer / sportaccommodaties

Gebouwenbeheer
Afhankelijk van het verloop van de aanbesteding voor een aannemer start de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer eind 2019, begin 2020 .

Sportaccommodaties
In 2020 staat op de meerjarenonderhoudsplanning sportaccommodaties de vervanging van de matten van drie kunstgrasvelden op het programma. We voeren in 2019 nog een inspectie uit of deze vervanging echt noodzakelijk is.