Kadernota 2020-2023

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

2018

663

660

575

Waardering ondernemers directe dienstverlening (waardering op een schaal van 1-10)

2018

-

6,80

6,38

Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar (BBV)

2018

101,7

106,8

119,3

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (BBV).

2018

52,7

53,7

49,5

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl