Kadernota 2020-2023

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Startpositie 2019-2023

-3.475

-3.552

-3.618

-3.715

-3.714

Actualisatie begroting 2019-2023

1. Dierenasiel

Het college besloot voor 2019 alleen de bijdrage te betalen voor de wettelijke taken. Voor 2020 leggen we de keuze voor aan de raad om ook voor de bovenwettelijke taken te betalen. Het gaat dan om een extra bijdrage van € 15.000 per jaar.

11

-15

0

0

0

2. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-3

-3

-3

-3

-3

Nieuw beleid

Maatregelen financiële positie

Totaal wijzigingen

8

-18

-3

-3

-3

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023

-3.467

-3.570

-3.621

-3.718

-3.717