Kadernota 2020-2023

menu

Investeringsruimte / Rente

Om nieuwe investeringen te kunnen doen, nemen we jaarlijks een bedrag van € 75.000 op voor rente en afschrijving. Het bedrag dat we kunnen investeren is afhankelijk van de levensduur van de investering en ligt ongeveer tussen de € 200.000 en € 2.000.000.

Rente

We bepalen de rentepercentages op basis van de berekening die in het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is opgenomen.

We hanteren daarbij twee verschillende percentages:

  • een rentepercentage dat we aan het Grondbedrijf toerekenen.
  • een rentepercentage dat we voor de overige investeringen hanteren.

Voor de kadernota hanteren we de percentages die we bij de begroting 2019 gebruikten: 1,70% voor het Grondbedrijf en 1,0% voor de overige investeringen.

Bij het opstellen van de begroting 2020 bepalen we het definitieve percentage.