Kadernota 2020-2023

menu

Krediet - klimaatinstallatie onvoorzien

In de eerste bestuursrapportage 2019 stellen we de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor:

  • Verhoging krediet verbouwing klimaatinstallatie Stadskantoor € 170.000

In de raadsvergadering op 10 oktober 2016 besloot de gemeenteraad een krediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke aanpassing van de klimaatbeheersing. Na het beschikbaar stellen van het krediet is opdracht gegeven voor het opstellen van een technisch richtlijnenbestek voor het aanpassen van de klimaatinstallaties. Dit technisch richtlijnenbestek diende als basis voor een Europese openbare aanbestedingsprocedure.

In de aanbestedingsprocedure ontvingen we twee inschrijvingen. Beide inschrijvingen beoordeelden wij zowel technisch inhoudelijk als financieel om zo tot de economisch meest voordelige inschrijving te komen. Uiteindelijk leidde dit tot gunning van de opdracht. De financiële omvang van de opdracht past binnen het beschikbaar gestelde budget.

In het krediet is in totaal € 90.000 opgenomen voor de post interne verhuizing/schoonmaak/onvoorzien. Vanwege de noodzakelijke verhuizingen gaat het meerderdeel van dit geld op aan interne verhuizingen en is nagenoeg geen budget meer beschikbaar om onvoorziene zaken financieel op te vangen.

Voor dit omvangrijke en complexe project zijn in de uitvoering onvoorziene tegenvallers niet uit te sluiten en is daarom verhoging van de post onvoorzien nodig. In qua omvang en complexiteit vergelijkbare projecten is een post onvoorzien van 10% gebruikelijk. We verhogen daarom binnen het projectbudget voor de aanpassing van de klimaatinstallaties de post onvoorzien met € 170.000. Deze investering schrijven we af in 15 jaar, de jaarlijkse kapitaallasten zijn € 13.000. Uiteraard streven we er naar zo min mogelijk een beroep te doen op deze post onvoorzien.