Kadernota 2020-2023

menu

Besparingen op de bedrijfsvoering

Om de financiële positie van Etten-Leur te verbeteren stellen we bij deze kadernota een aantal besparingsmogelijkheden voor. De lasten voor inwoners moeten omhoog en de uitgaven voor beleid moeten omlaag. De organisatie draagt aan het totaal een besparing bij van € 300.000. Dit bedrag ontstaat door vrijkomende vacatures niet te vervangen en verlaging van het budget voor het uitbesteden van werkzaamheden. Het niet invullen van vacatures verhoogt de druk in de organisatie aanzienlijk, maar wij vinden dat ook vanuit de bedrijfsvoering nog een keer moet worden bijgedragen aan het verminderen van de tekorten. Verdere besparing op de bedrijfsvoering, en dan met name personeel, kan alleen als het bestuur besluiten neemt over het niet uitvoeren van beleidstaken.