Kadernota 2020-2023

menu

Lokale lastendruk

Etten-Leur wil bij de vijf goedkoopste gemeenten van West-Brabant behoren als het gaat om woonlasten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas laat de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting) zien per gemeente en geeft de positie aan die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Op basis van de COELO-Atlas 2019 nemen we de derde plaats in West-Brabant in.