Kadernota 2020-2023

menu

Ontwikkelingen

Westpolderplas: onderzoek blauwalgen
De Westpolderplas is aangewezen als zwemwater. De jaarlijkse terugkeer van blauwalgen is een groot probleem en om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Westpolderplas en de bestrijding van blauwalgen is onderzoek noodzakelijk. Het Aquatisch Kenniscentrum stelde in samenwerking met het Waterschap een voorstel op om in 2020 parallel aan het zwemseizoen een onderzoek uit te voeren. De kosten hiervan bedragen € 95.000. Het Waterschap neemt de helft van de kosten op zich. Dit betekent voor de gemeente een kostenpost van € 50.000. Dit is exclusief de kosten van de te nemen maatregelen.
Door de hoge kosten van dit onderzoek en de financiële situatie van de gemeente stelt het college voor dit onderzoek niet in 2020 te laten plaatsvinden.