Kadernota 2020-2023

menu

Reserve Compenserend Groen

Reserve Compenserend Groen

Datum instelling

2005

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de nota ’Groen voor Rood‘. Dit houdt in dat voor verloren gegane natuur in nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen, als compensatie elders in het buitengebied gronden aangekocht - en blijvend groen ingericht - moeten worden.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 0

Maximum

Niet bepaald.

De benodigde middelen zijn afhankelijk van de ontwikkeling van toekomstige woon- en werklocaties en groene (compensatie)elementen zoals opgenomen in de ‘Structuurvisie plus’ en de ‘Omgevingsvisie’.

Overige toevoegingen

Voeding gebeurt ten laste van de grondexploitatie in de vorm van een storting per verkochte meter bouwgrond.

Wijze van besteding

De middelen voor aankoop, inrichting en onderhoud van groene en blauwe elementen, zoals (natte) ecologische verbindingszones worden aan deze reserve onttrokken.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

52

52

52

52

52

Stortingen

69

10

0

0

0

Onttrekkingen

69

10

0

0

0

Stand 31 december

52

52

52

52

52