Kadernota 2020-2023

menu

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. In 2019 ontvangen we € 62 miljoen van het Rijk. Daarmee betalen we het grootste deel van de activiteiten die we opnemen in de begroting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente voert binnen dit taakveld de volgende werkzaamheden uit:

  • het Rijk baseert de algemene uitkering voor het gemeentefonds op zo’n 60 maatstaven. Voorbeelden hiervan zijn de oppervlakte van de gemeente, het aantal inwoners en het aantal bijstandsgerechtigden.
  • het Rijk stuurt driemaal per jaar een brief met daarin de laatste verwachtingen voor de uitkeringen. We berekenen wat dat voor de gemeente betekent. Wijzigingen verwerken we in de bestuursrapportages, kadernota en begroting.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

4

4

4

4

4

Baten

62.076

64.522

66.054

67.909

69.811

Totaal

62.072

64.518

66.050

67.905

69.807

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Uitvoering algemene uitkeringen en integratie-uitkering sociaal domein.