Kadernota 2020-2023

menu

Beheer overige gebouwen en gronden

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We zijn niet verplicht gebouwen of gronden in bezit te hebben. Als dat wel zo is, moeten we -net als andere eigenaren van gebouwen en gronden- voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn wetten rondom de veiligheid van gebouwen en het gebruik van het gebouw of de grond. Als derden een gebouw of grond huren of gebruiken dan moeten we dit goed regelen in contracten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben onroerende zaken in bezit. Het is daarom mogelijk om panden en gronden af te stoten.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

70

70

71

73

73

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-70

-70

-71

-73

-73

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Accommodatiebeleid en -beheer.