Kadernota 2020-2023

menu

Economische haven en waterwegen

Onder dit taakveld valt het onderhoud van sloten en waterlopen.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Samen met het waterschap hebben we een wettelijke taak in het onderhoud van de sloten en waterlopen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de eisen van het waterschap.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

198

198

199

200

201

Baten

106

106

106

106

106

Totaal

-92

-92

-93

-94

-95

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Sloten en waterlopen.