Kadernota 2020-2023

menu

Onderwijs huisvesting

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Volgens de Wet op het primair onderwijs zijn we verplicht om te zorgen voor huisvesting van de basisscholen. Op dit moment stellen we een nieuw huisvestingsplan 2019 - 2034 op.

We zijn verplicht bewegingsonderwijsonderwijs mogelijk te maken. We zijn eigenaar van de gymzalen. Het beheer en onderhoud van de gymzalen komen voor onze rekening.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We zijn samen met de betrokken schoolbesturen vertegenwoordigd in de beheerstichting van enkele brede scholen. De reden hiervan is dat behalve de basisscholen ook andere gebruikers de gebouwen gebruiken.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.015

4.006

3.996

3.976

3.981

Baten

135

136

137

140

142

Totaal

-3.881

-3.870

-3.858

-3.836

-3.840

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Huisvesting basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.