Kadernota 2020-2023

menu

Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld hoort het behouden en voor het publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het behoud van cultureel erfgoed is een wettelijke taak. We spelen hierin een belangrijke rol. We kunnen, net zoals het Rijk en de Provincie, monumenten aanwijzen. Ook zorgen we ervoor dat in ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed. Gemeenten zijn verplicht om een Erfgoedverordening op te stellen. Het hebben van een monumentencommissie is hiervan een onderdeel. Natuurlijk zien we toe op de naleving van de regels.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben een Erfgoedverordening en een gemeentelijke monumentenlijst. Voor gemeentelijke monumenten en een aantal rijksmonumenten is subsidie beschikbaar.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

142

138

138

139

140

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-142

-138

-138

-139

-140

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Monumentbeleid en gemeentelijke monumenten.