Kadernota 2020-2023

menu

Cultuurpresentatie, productie en participatie

Hieronder vallen de activiteiten voor de bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Voor dit taakveld zijn geen wettelijke verplichtingen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben een marktplaats cultuureducatie (KOEPEL). Deze marktplaats treedt op als adviseur en kwaliteitsbewaker voor het kunst- en cultuuraanbod voor de scholen. Culturele verenigingen ontvangen subsidies. Ook ondersteunen we hen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

We hebben een budget voor de verzekering en het onderhoud van kunstwerken in de wijken.
We ondersteunen het cultuurcentrum (inclusief de bibliotheek) met subsidie.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.588

3.618

3.635

5.560

4.362

Baten

64

58

20

910

923

Totaal

-2.525

-3.559

-3.615

-4.650

-3.439

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Cultuureducatie, ontwikkelingssamenwerking, kunst, Nieuwe Nobelaer, beheer en onderhoud kunstobjecten.