Kadernota 2020-2023

menu

Maatwerkdienstverlening 18-

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugd- en opvoedhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. We zijn ook verplicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door de jeugdhulpplicht moeten we in ieder geval:

  • jeugdigen adviseren welke hulp het beste past;
  • samen met de jeugdigen de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We voeren de Jeugdwet uit. Samen met negen gemeenten in de regio vormen we een eigen jeugdstelsel.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

6.994

6.843

7.007

7.207

7.412

Baten

0

0

0

0

0

Totaal

-6.994

-6.843

-7.007

-7.207

-7.412

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Persoonsgebonden budget Jeugd, niet vrij toegankelijke jeugdzorg, sturingsteam en expertteam jeugd, rekenen en verzekeren.