Kadernota 2020-2023

menu

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We geven ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We ondersteunen mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Voorbeelden zijn:

  • woningaanpassingen;
  • hulpmiddelen;
  • overige voorzieningen voor gehandicapten, bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart.

Een inwoner kan ook een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Hiervoor kan hij zelf een voorziening inkopen of zorgen dat de woning aangepast wordt.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.

Wat zijn de lasten en baten in dit taakveld?

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.054

2.891

2.951

3.024

3.100

Baten

400

474

474

474

474

Totaal

-2.654

-2.417

-2.477

-2.550

-2.626

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Maatwerkvoorziening Natura (im)materieel WMO, waspunt, eigen bijdrage maatwerkvoorziening opvang WMO.